Третокласници проведоха "извънредна" общинска сесия в Мадан

 Третокласници проведоха "извънредна" общинска сесия в Мадан

В ролята на общински съветници влязоха днес 23 третокласници от СУ „Отец Паисий“-град #Мадан. В сесиината зала, където заседават общинските съветници те проведоха своя сесия, като в дневния й ред включиха 3 точки за разглеждане.

Децата, заедно с техните учители и зам.-директора на училището г-жа Мирела Кукова бяха посрещнати от кмета на община Мадан Фахри Молайсенов, като най-напред се запознаха с работното място на кмета.

„Извънредната“ сесия бе водена от председателя на общински съвет – Мадан Бедри Базеников, който ги приветства с добре дошли и от своя страна ги запозна с функциите и отговорностите на председателя.

По време на заседанието децата имаха възможността да представят своите идеи за развитието на града, които се взеха сериозно под внимание, както и да зададат своите въпроси към градоначалника.

В края на заседанието в ролята на председател на Общински съвет бе избрана Гергана Павлова, а в ролята на кмет – Деян Буеклиев.

Кметът пожела на децата здраве и да бъдат все така ученолюбиви и иновативни, а на техните родители и учители да бъдат горди с тях!

Инициативата е част по проект „Иновативно училище“- Национална програма „Иновации в действие“. Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Вирни се горе