Обработват тревните площи срещу кърлежи и бълхи

Обработват тревните площи срещу кърлежи и бълхи

Община Смолян уведомява, че ще се обработват тревните площи срещу кърлежи и бълхи на 5 и 6 юли

Община Смолян уведомява гражданите, че на 5 и 6 юли т.г. ще се извърши комплексна обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи в централните части на града, около институции, както и детските площадки. Третираните места ще бъдат обозначени с табели и е желателно да не се посещават в рамките на 24 часа. На обработка подлежат 80,5 декара в града и кварталите. Родителите да не пускат децата да играят през този период на третираните с препарати детски площадки и в тревните площи.

Списък на площите, подлежащи на декаризация е публикуван на сайта на община Смолян.

Вирни се горе