Трансграничното сътрудничество – приоритет в развитието на бизнеса в граничните региони

Трансграничното сътрудничество – приоритет в развитието на бизнеса в граничните региони

Председателят на Регионалната стопанска камара – Смолян инж. Иво Царев се срещна с г-жа Натали Вершелде от Брюксел, отговаряща за програмите за трансграничното сътрудничество и програмите INTERREG в Европейската комисия – DG REGIO. В разговорите, състояли се в Смолян, участва и г-жа Анти Панайоту, експерт Международни програми в Търговската камара в Ксанти – дългогодишен партньор на Регионалната стопанска камара – Смолян.

При посещението си в Смолян г-жа Вершелде бе информирана за предизвикателствата, пред които е изправен бизнеса от двете страни на границата, както и усилията които полагат камарите за съдействие на бизнеса. Дискутирани бяха и проектите, които се изпълняват по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ от двете камари от Смолян и Ксанти. Г-жа Вершелде се запозна и с нови идеи, целящи да се преодолеят пречките пред бизнеса и да се улесни търговията и бизнес сътрудничеството.

Вирни се горе