Топъл обяд ще получават 200 нуждаещи се от община Смолян

	 Топъл обяд ще получават 200 нуждаещи се от община Смолян

От 01.02.2023 г. започва раздаването на топъл обяд, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), процедура BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд.

Услугата ще получават двеста лица от община Смолян – както живеещи в града така и в по-малките населени места. Предвидено е проектът да продължи до 30.09.2025 г.

Потребители по проекта са хора от целевите групи: възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски или без доходи, лица обект на социално подпомагане с установена нужда от допълнителна подкрепа, хора с увреждания или здравословни ограничения, лица в затруднена и уязвима ситуация, скитащи и бездомни и лица от уязвими групи.

Потребителите ще получат приготвена топла храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Храната се предоставя всеки ден в работните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни.

Проектът дава възможност за осигуряване на разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Същевременно се осигурява и съпътстваща подкрепа за преодоляване на социалната изолация, смекчаване и намаляване на бедността, осигуряване на нормални условия за живот на хора живеещи в крайна бедност.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе