Тестват сирените на 2 октомври

Тестват сирените на 2 октомври

На 2 октомври (понеделник) в 11:00 ч. ще бъде задействана сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Това ще се случи в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Стара Загора, Гълъбово, Царево, Ахтопол, с. Лозенец, Шабла, в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“, както и в обектите с интегрирани към националната система локални системи за оповестяване.

Излъчваните национални сигнали за тревога и край на тревогата ще бъдат съпътствани и от гласова информация.

Системата се тества два пъти годишно, в първия работен ден на месец април и на месец октомври, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

През март Министерският съвет прие проект за разширяване на системата за ранно предупреждение и известяване при бедствия на ниво община.

Вирни се горе