Технически проблем в системата на Български пощи прави временно невъзможно плащането на задължения към EVN в пощенските салони

Технически проблем в системата на Български пощи прави временно невъзможно плащането на задължения към EVN в пощенските салони

До възстановяване на системата плащания към EVN са възможни през останалите канали за плащане

Проблем в системата на Български пощи ЕАД временно прави невъзможно заплащането в брой на задължения към EVN в пощенските салони в страната.

До отстраняване на проблема от Български пощи ЕАД, задължения към EVN могат да се заплащат по другите съществуващи канали:

През системата EVN Онлайн плюс чрез сайта на компанията www.evn.bg

В брой в касови салони на Easy Pay в цялата страна

По банков път чрез банков превод или онлайн банкиране

През системата на ePpay.bg

През банкомат

Транскард

Кеш терминали

Повече информация за начините за плащане на консумирана енергия е налична на: https://www.evn.bg/Home/Electricity.aspx

Вирни се горе