ТД на НАП Смолян предприема масирана кампания за принудително събиране просрочените данъчни и осигурителни задължения

ТД на НАП Смолян предприема масирана  кампания за принудително събиране просрочените данъчни и осигурителни задължения

Ще се налага запор на банковите сметки на длъжниците във всички банки в страната, независимо от представеното обезпечение на задълженията с материални активи. Ще се налага запор на банковите сметки, върху вземанията на длъжниците от трети страни, включително и от бюджетни организации. Ще се ограничава паспортния режим на представляващите фирмата и управителните органи, както и отнемане на съответните разрешения и лицензи. Фирмите без обезпечение на задълженията с материални активи ще бъдат дерегистрирани по Закона за данък върху добавената стойност. За избягване на тежестите и неудобствата от предприемане на принудителни мерки, фирмите и физическите лица да сътрудничат на органите на НАП и проявят инициативност по уточняване на просрочените си данъчни и осигурителни задължения и изясняване на начините и формите на погасяването им. ТД на НАП Смолян, призовава своите длъжници за своевременно внасяне на данъчните и осигурителни задължения.

Вирни се горе