Търсят се новите "Училища за пример" от смолянска област

Търсят се новите "Училища за пример" от смолянска област

До 5 декември общинските и държавни училища кандидатстват за участие в единствената двугодишна програма за цялостно училищно развитие

Всички общински и държавни училища в област Смолян вече могат да кандидатстват за петия випуск на програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. Програмата за професионално развитие на цели училищни екипи е единствена по рода си в България. В рамките на две години тя подкрепя училищата устойчиво да подобряват управленските и преподавателските си практики и да допринасят за успеха на всички ученици в училището. До момента няма училища от област Смолян в програмата.

Крайният срок за кандидатстване е 5 декември на сайта https://zaednovchas.bg/model-schools/.

До тази дата директорите на училищата трябва да попълнят формуляр, където да споделят повече за своята мотивация да станат част от програмата, която безплатно обучава училищните екипи. След това следват процес на подбор и събеседване с представители на училищата преди финалния избор на участниците в програмата. За новия випуск ще бъдат избрани 40 училища от цялата страна, които ще започнат обучението си през лятото на 2024 г.

Програма „Училища за пример“ е цялостно квалификационно преживяване, което включва разнообразни елементи – съвременни обучения, инвидивуална подкрепа, прилагане наученото в практиката и споделяне и учене в общност. Всички тези елементи се надграждат, допълват и развиват непрекъснато и през опита на всеки нов випуск училища.

“Едно от най-често изтъкваните предимства на програмата от страна на участниците е, че “Училища за пример” оптимизира и подобрява много от вътрешните процеси в училище, помага да са много по-свързани и логични, а оттук и провокира учителите и директорите да бъдат по-креативни и уверени при вземането на решения, защото имат набор от инструменти и яснота какво искат да постигнат. Вярваме, че тези умения са изключително ценни за училищата в страната в момента и ще им позволят да вървят в крак със съвремието.”, споделя Ивелина Пашова, ръководител „Обучения на училищни екипи“ в „Заедно в час“

Кой може да стане част от програмата

В програма “Училища за пример” могат да кандидатстват всички общински и държавни училища в страната, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес.

Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и науката. Учителите получават и съответния брой кредити.

Какво включва програмата

Програмата се осъществява през два основни неразделни и допълващи се курса – „Лидерство в училище“ и „Ефективно преподаване с ученика в центъра“.

Курс “Лидерство в училище” помага на управленските екипи на училищата да създават среда за качествено преподаване и учене за всеки ученик и учител.

Курс “Ефективно преподаване с ученика в центъра” подкрепя учителите в училищата участници да внедряват и надграждат нови преподавателски методи, които насърчават участието и успеха на всеки ученик.

“Училища за пример” до момента

Програмата прие първия си випуск учители през 2020 г. Към момента близо 50 училища (първите два випуска) успешно завършиха двугодишната програма. През учебната 2023/2024 “Училища за пример” работи с 46 училища и близо 400 учители и директори от цялата страна. Сред участниците в програмата има огромно разнообразие от училища - начални, основни, средни, математически, профилирани и професионални гимназии, както и специализирани училища. Обратната връзка от училищата показва, че учителите и директорите намират в програмата смисъл и добавена стойност. Участниците споделят, че програмата подобрява ученето и резултатите на учениците, както и квалификацията на самите училищни екипи.

За "Заедно в час"

Фондация “Заедно в час” вече 13 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

Вирни се горе