Талантливият Лъчезар Пейчев с престижна международна награда

Талантливият Лъчезар Пейчев с престижна  международна награда

Лъчезар Пейчев е класиран от високо кволифицирано международно жури, състоящо се от признати деятели на културата и изкуството.Той е номиниран с първа награда и получава - 1st Prize in our Festival in the nomination "folk в - International Online Festival-Competition "Under the hot Moroccan sun"-„Под жаркото мароканско слънце“

Конкурса е иницииран от European Association of Folklore Festivals–EAFF и Monolit

За пореден път НЧ „Георги Сава Раковски 1947“, с. Мугла, предоставя , културни пространства и възможности на млади дарования да печелят призови награди, както в национални, така и на международни конкурси.

С пожелание -и за напред да представя нематериалното културно наследство на България в престижни международни конкурси.

Вирни се горе