Свободни работни места към Бюрото по труда в Смолян

Свободни работни места към Бюрото по труда в Смолян

Длъжност: УЧИТЕЛ, МАТЕМАТИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, ФИЗИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, ХИМИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, БИОЛОГИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ-АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-КЛАСИЧЕСКИ ЕКЗЕРСИС

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И ХИМИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-ПИАНО

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СПЕЦИАЛИСТ В СОЦИАЛНА УСЛУГА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Психология, Социални дейности и Специална педагогика

Длъжност:КОРЕПЕТИТОР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЛАБОРАНТ – В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФЕЛДШЕР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1170 лв.

Длъжност: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв

Длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1050 лв

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 980 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНСТРУКТОР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРЕДИТЕН, КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕНИДЖЪР, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Работа с компютър, шофьорска книжка кат В

Длъжност: УПРАВИТЕЛ, КЪЩА ЗА ГОСТИ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Работа с компютър, шофьорска книжка кат В

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе