Свободни работни позиции към Бюрото по труда в Смолян

Свободни работни позиции към Бюрото по труда в Смолян

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 06.12.2022 г.

Длъжност: ФЕЛДШЕР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1300 лв.

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1050 лв.

Длъжност: ЛАБОРАНТ В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1400 лв

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИМВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ Степен на образование:СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2300 лв

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1100 лв-2000 лв.

Длъжност: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАСАЖИСТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Категория «В»

Длъжност: КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР, ХОТЕЛ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, КУХНЯ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА, ХОТЕЛ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР, ВЪЖЕНА ЛИНИЯ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СКИ, ПАТРУЛ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ХОСТ/ХОСТЕСА/ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1080 лв -1180 лв + ваучери за храна 200лв. За нов търговски обект в гр.Смолян

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВОДАЧ, ЛЕДООБРАБОТВАЩА МАШИНА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВОДАЧ, МОТОКАР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПИКОЛО Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на английски език

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР, ЛИФТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: САНИТАР Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 930 лв

Длъжност: МИЯЧ, СЪДОВЕ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ Длъжност: ИНЖЕНЕР, КОНСТРУКТОР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Английски език B2

Длъжност: ТЕХНИК, КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Английски език B2

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на английски език

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ЗАПИТВАНИЯ Степен на образование: СРЕДНО/ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на немски език

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ИНФОРМАЦИЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на английски език

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ИНФОРМАЦИЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на английски език

Длъжност: ОПЕРАТОР ПОДПОМАГАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на английски/италиански език

Длъжност: ОПАКОВАЧ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФЕЛДШЕР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1300 лв.

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1050 лв.

Длъжност: ЛАБОРАНТ В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1400 лв

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИМВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ Степен на образование:СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2300 лв

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1100 лв-2000 лв.

Длъжност: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАСАЖИСТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Категория «В»

Длъжност: КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР, ХОТЕЛ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, КУХНЯ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА, ХОТЕЛ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР, ВЪЖЕНА ЛИНИЯ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СКИ, ПАТРУЛ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ХОСТ/ХОСТЕСА/ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1080 лв -1180 лв + ваучери за храна 200лв. За нов търговски обект в гр.Смолян

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВОДАЧ, ЛЕДООБРАБОТВАЩА МАШИНА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВОДАЧ, МОТОКАР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПИКОЛО Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на английски език

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР, ЛИФТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: САНИТАР Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 930 лв

Длъжност: МИЯЧ, СЪДОВЕ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ Длъжност: ИНЖЕНЕР, КОНСТРУКТОР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Английски език B2

Длъжност: ТЕХНИК, КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Английски език B2

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на английски език

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ЗАПИТВАНИЯ Степен на образование: СРЕДНО/ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на немски език

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ИНФОРМАЦИЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на английски език

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ИНФОРМАЦИЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на английски език

Длъжност: ОПЕРАТОР ПОДПОМАГАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Владеене на английски/италиански език

Длъжност: ОПАКОВАЧ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

• Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.

• Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;

• Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;

• Филиал Чепеларе, ул. „Муржовска” 1а, тел. 03051/29-15.
Вирни се горе