Свободни работни позиции към 10 май 2021г

Свободни работни позиции към 10 май 2021г

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 10.05.2021 г.

Длъжност:СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование:ВИСШЕ/ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СПЕЦИАЛИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Категория „В” + компютърна грамотност

Длъжност:ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЦЕДУРА „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ” НА ОПРЧР Длъжност: СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЛАСЬОР, СТОКИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК КУХНЯ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙИК Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛЕН Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ Степен на образование: ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА Длъжност: КАМЕРИЕРКА Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе