Свободни работни места заявени в Бюрото по труда към 7 юли 2022г.

Свободни работни места заявени в Бюрото по труда към 7 юли 2022г.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1564 лв

Длъжност: ФАРМАЦЕВТ МАГИСТЪР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПСИХОЛОГ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1010 лв.

Длъжност: ФЕЛДШЕР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1170 лв.

Длъжност: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв

Длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1050 лв

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 980 лв

Длъжност: ЛАБОРАНТ В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1200 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТО ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

лъжност: СКЛАДАДЖИЯ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФРИЗЬОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАНИКЮРИСТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР, АВТОБУС

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1350 лв.

Длъжност: ПРОДАВАЧ, БИЛЕТИ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СПАСИТЕЛ БАСЕЙН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, УСУКВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТРАНЖОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРОЯЧ, ТЕКСТИЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МИЯЧ, СЪДОВЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК В РЕСТОРАНТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕРАЧ /РЪЧНО/

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КОНСТРУКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език B2

Длъжност: ТЕХНИК, КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език B2

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, БУТИЛИРАНЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, СОНДЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМ. ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕРАЧКА

Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ

Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе