Свободни работни места в Бюрото по труда в Смолян към 1 ноември

Свободни работни места в Бюрото по труда в Смолян към 1 ноември

**СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ

КЪМ 01.11.2022 г.**

Длъжност: ФЕЛДШЕР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1170 лв.

Длъжност: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв

Длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1050 лв

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 980 лв

Длъжност: ЛАБОРАНТ В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1400 лв

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ

Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИМВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование:СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2300 лв

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1100 лв-2000 лв.

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ, ОПЕРАТИВЕН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР, ХОТЕЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА, ХОТЕЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР, ВЪЖЕНА ЛИНИЯ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СКИ, ПАТРУЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОСВЕТИТЕЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ХОСТ/ХОСТЕСА/

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1080 лв -1180 лв + ваучери за храна 200лв.

За нов търговски обект в гр.Смолян

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СКЛАДАДЖИЯ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ИЗТЕГЛЯЩА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВОДАЧ, ЛЕДООБРАБОТВАЩА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВОДАЧ, МОТОКАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕКСТРУДЕРИСТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПИКОЛО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на английски език

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР, ЛИФТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МИЯЧ, СЪДОВЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ДЪРВОДЕЛСТВО

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1200 лв

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КОНСТРУКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език B2

Длъжност: ТЕХНИК, КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език B2

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе