Свободни работни места в Бюрото по труда към 27.01.2022г.

Свободни работни места в Бюрото по труда към 27.01.2022г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 27.01.2022 г.

Длъжност:ФЕЛДШЕР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1100 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ЦОУД Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ /Биология, химия и физическо възпитание/ Трудово възнаграждение: 1260 лв.

Длъжност:МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

Длъжност:ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

Длъжност:ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК Степен на образование:СРЕДНО СПЕЦИАЛНО/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ГАЗО И ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯНЕ Трудово възнаграждение: до 1300 лв.

Длъжност:ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 900 лв.

Длъжност: КОНТРОЛЬОР, КАЧЕСТВО Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНДУКТОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЗАВАРЧИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР, ЛЕК АВТОМОБИЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ, ОБЛЕКЛО Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР, ФРЕЗА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИК, МЕХАНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПАКОВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРОЯЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 730 лв.

Длъжност: САНИТАР Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 760 лв.

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ АВТОМИВКА Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПЕРАЛНЯ Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛЕН Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе