Свободни работни места в БТ към 22 март 2022г.

Свободни работни места в БТ към 22 март 2022г.

Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, ЕЛЕКТРОНЧИК Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФЕЛДШЕР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1100 лв.

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

Длъжност: МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 720 лв. – 900 лв.

Длъжност: ПОРТИЕР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 650 лв.

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1350 лв

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОНЧИК Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНДУКТОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК, ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1000 лв.

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНТРОЛЬОР, КАЧЕСТВО Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР, ФРЕЗА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИК, МЕХАНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СКЛАДАДЖИЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТРАНЖОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПАКЕТИРОВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: САНИТАР Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, СПОЙВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ Степен на образование:НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛЕН Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Длъжност: МАШИНЕН ОПРЕТОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БРИГАДИР ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМ. ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПИЦАР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕРАЧКА Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН СТРАНАТА Длъжност: МОНТАЖНИК, ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в:

• Дирекция “Бюро по труда” – Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.

• Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;

• Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;

• Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

Вирни се горе