Свободни работни места, обявените позиции днес, 31 януари

Свободни работни места, обявените позиции днес, 31 януари

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – СМОЛЯН КЪМ 31.01.2019 г.

Длъжност: ЕКСПЕРТ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВЪР, социални, стопански и правни науки Трудово възнаграждение: 750 лв

Длъжност: ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ – МОДЕРАТОР АТЕЛИЕ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВЪР Трудово възнаграждение: 640 лв

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ С 8 ГОД. СТАЖ

Длъжност: УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПО ЗАМЕСТВАНЕ Трудово възнаграждение: ЛЕКТОРСКИ

Длъжност: ОТГОВОРНИК КАСИ Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АРАНЖОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕКАР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРИЕМЧИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК, ШИНИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ, МЪЖКО/ДАМСКО ОБЛЕКЛО Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СПОМАГАТЕЛНИ ШИВАШКИ ДЕЙНОСТИ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 600 – 700 лв.

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР , ПЕРАЛНИ-ПЕРАЧ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО/НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИК-МЕХАНИК – ШИВАШКО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: СРЕДНО НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ЕС

Длъжност: КОФРАЖИСТ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: над 1600 лв.

Длъжност: АРМАТУРИСТ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: над 1600 лв.

Дирекция „Бюро по труда”- Смолян обявява стартирането на кампания за набиране на селскостопански работници за бране на ягоди в Испания. Кандидатите трябва да са жени на възраст от 25 до 55 години и да притежават опит в селското стопанство. Краен срок за записване 15.03.2019 година

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция „Бюро по труда” – Смолян, както и на тел. 0301/6-20-36.

Вирни се горе