Свободни работни места към Бюрото по труда в Смолян

Свободни работни места към Бюрото по труда в Смолян

Длъжност: УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ/НАЧАЛЕН ЕТАП/

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН КУРС –ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА И ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ/ЛЕКТОРСКИ/

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА/ЛЕКТОРСКИ/

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, ФИЗИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, ХИМИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-КЛАСИЧЕСКИ ЕКЗЕРСИС

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИЯНО

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:КОРЕПЕТИТОР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФЕЛДШЕР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1170 лв.

Длъжност: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв

Длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1050 лв

Длъжност: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

Степен на образование:ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Сфера на дейност: Предучилищно образование

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 980 лв

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНСТРУКТОР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРИЕМЧИК, АВТОСЕРВИЗ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АВТОМОНТЬОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЗАРЕЖДАЧ ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО ( РЪЧНО )

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 910 лв -980 лв + ваучери за храна 200лв.

За нов търговски обект в гр.Смолян

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, МАГАЗИН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ИЗТЕГЛЯЩА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПАКОВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПОЧИСТВАНЕ НА ГЪБИ

Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ

Степен на образование: СРИЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, КУХНЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1200 лв

Вирни се горе