Свободни работни места към Бюрото по труда за 9 август 2022г.

Свободни работни места към Бюрото по труда за 9 август 2022г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ

КЪМ 09.08.2021 г.

Длъжност:УЧИТЕЛ ЦОУП НАЧАЛЕН ЕТАП/ЛОГОПЕД

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО ХООС

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ МУЗИКАЛНО – ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ВЪЗПИТАТЕЛ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:КОРЕПЕТИТОР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ФЕЛДШЕР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1100 лв.

Длъжност:СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:КАСИЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ПОМОЩНИК, ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 -1200 лв.

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900 лв.

Длъжност: ЕКСТРУДЕРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК, ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СПАСИТЕЛ, БАСЕЙН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИК, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИК, МЕХАНИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОНЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ/ГАЗОСТАНЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ОБВИВАНЕ И ОПЛИТАНЕ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МИЯЧ, СЪДОВЕ/РЪЧНО

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СОРТИРОВАЧ, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

Степен на образование: НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1900 лв.

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ДЪСКОРЕЗНИЦА

Степен на образование: НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЦЕДУРА „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ” НА ОПРЧР

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЛАСЬОР, СТОКИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕХАНИК, ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ, РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НОСАЧ-ТОВАРАЧ, СТОКИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙЧИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, БУТИЛИРАНЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВОДАЧ, МОТОКАР

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000лв.

Длъжност: ОБЩ, РАБОТНИК

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе