Свобдни работни места към Бюрото по труда в Смолян

Свобдни работни места към Бюрото по труда в Смолян

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 05.09.2022 г.

Длъжност: УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ/ЛЕКТОРСКИ/ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ/ЛЕКТОРСКИ/ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА/ЛЕКТОРСКИ/ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, ФИЗИКА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, ХИМИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, БИОЛОГИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-КЛАСИЧЕСКИ ЕКЗЕРСИС Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И ХИМИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-ПИАНО Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:КОРЕПЕТИТОР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СПЕЦИАЛИСТ В СОЦИАЛНА УСЛУГА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Психология, Социални дейности и Специална педагогика

Длъжност: ЛАБОРАНТ – В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФЕЛДШЕР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1170 лв.

Длъжност: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1000 лв

Длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1050 лв

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 980 лв

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНСТРУКТОР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРИЕМЧИК, АВТОСЕРВИЗ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АВТОМОНТЬОР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЗАРЕЖДАЧ ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО ( РЪЧНО ) Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 910 лв -980 лв + ваучери за храна 200лв. За нов търговски обект в гр.Смолян

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, МАГАЗИН Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ИЗТЕГЛЯЩА МАШИНА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПАКОВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПОЧИСТВАНЕ НА ГЪБИ Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНА Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, КУХНЯ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1200 лв

Длъжност: РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1200 лв

Вирни се горе