Свободни работни места към Бюрото по труда Смолян - 13.11.2023 г.

Свободни работни места към Бюрото по труда Смолян -   13.11.2023 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ

КЪМ 13.11.2023 г.

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1200 лв

Длъжност: ЛАБОРАНТ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1400 лв

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1200 лв

Длъжност: ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕКСТРУДЕРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕХАНИК, ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: РАБОТНИК, ПРЕРАБОТКА НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТПАДЪК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР, ИЗТЕГЛЯЩА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЛАДКАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР , ПЕРАЛНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР , ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕХАНИК , ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР , ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СКИ ГАРДЕРОБ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПАРКИНГ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ХЛЕБАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изикване за заемане на длъжността: профессионален опит

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ДЪРВОДЕЛСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА

Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1200 лв.

Длъжност: САНИТАР

Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1000 лв.

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: ОСНОВНО/НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 860 лв.

Длъжност: СМЕТОСЪБИРАЧ

Степен на образование: НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ, ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Длъжност: ОПЕРАТОР SNS ЕРОЗИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Длъжност: ОПЕРАТОР SNS ФРЕЗА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Длъжност: КОНСТРУКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Длъжност: ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛЕН

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Категория „В”

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Категория „В”

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР, ХОТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски, Руски

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА

Степен на образование: Професионален коллеж

Длъжност: МОНТАЖНИК, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Смолян, Баните, Рудозем и Чепеларе, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2023 г., както следва:

• Мерки по ЗНЗ, за работодатели, които осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - свободни средства - 7106 лв.;

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.

  • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;

  • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;

  • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

    За вас работодатели и  безработни лица

От 02.10.2023г. стартира проект BG05SFPR002-3.001-0001 „Младежка заетост +” на Програма „Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021 – 2027.

Основната цел на Проекта е да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки“ умения при работодател, което ще улесни преходът от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит у тях, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

Вирни се горе