Свободни работни места към Бюрото по труда към 4 октомври 2022г.

Свободни работни места към Бюрото по труда към 4 октомври 2022г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 04.10.2022 г.

Длъжност: РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Длъжност: ЛОГОПЕД Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Длъжност: ПСИХОЛОГ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Длъжност: ФЕЛДШЕР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1170 лв.

Длъжност: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1000 лв

Длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1050 лв

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 980 лв

Длъжност: ЛАБОРАНТ В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1400 лв

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИМВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ Степен на образование:СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2300 лв

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1100 лв-2000 лв.

Длъжност: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ГОТВАЧ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1075 лв

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ, ОПЕРАТИВЕН Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВОТО Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР-ПОДДРЪЖКА Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 910 лв -980 лв + ваучери за храна 200лв. За нов търговски обект в гр.Смолян

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ИЗТЕГЛЯЩА МАШИНА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВОДАЧ, МОТОКАР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕКСТРУДЕРИСТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ХИГИЕНИСТ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1200 лв

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КОНСТРУКТОР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Английски език B2

Длъжност: ТЕХНИК, КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Английски език B2

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе