Свободни работни места към Бюрото по труда - 6.02.2024г.

Свободни работни места към Бюрото по труда - 6.02.2024г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 06.02.2024 г.

Длъжност: ЛЕКАР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 2180 лв.

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1500 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ, ТЕАТРАЛНО МАЙСТОРСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РЪКОВОДИТЕЛ, ТРАНСПОРТ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЪТРУДНИК, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР ГИШЕ/ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДЕТЕГЛЕДАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 970 лв.

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1050 лв.

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1150-1475 лв.

Длъжност: ПОМОЩНИК ГОТВАЧ /СТУДЕНА КУХНЯ/

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1500 лв.

Шофьорска книжка: Категория В

Длъжност: ОТГОВОРНИК, ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 933 лв.

Длъжност: МОНТАЖНИК, АСЕМБЛИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 933 лв.

Длъжност: РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ, МЪЖКО/ДАМСКО ОБЛЕКЛО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР , ПЕРАЛНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПАЗАЧ/ПОРТИЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПАКОВАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВОТО

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: САНИТАР

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1150 лв.

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Категория „В”

Длъжност: ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛЕН

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Категория „В”

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА

Степен на образование: Професионален коллеж

За Вас работодатели и безработни лица

От 02.10.2023г. стартира проект BG05SFPR002-3.001-0001 „Младежка заетост +” на Програма „Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021 – 2027.

Основната цел на Проекта е да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки“ умения при работодател, което ще улесни преходът от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит у тях, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

Целева група по проекта са:

 • неактивни или регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) лица на възраст от 16 до 29 години включително;

 • да не участват в никаква форма на заетост, като например:

 • да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,

 • да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,

 • да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,

 • да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,

 • да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,

 • да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,

 • да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД,

 • да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности,

 • за стажуване при работодател, който е част от органите на централните администрации на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38. ал.1 от Закона за администрацията, лицата трябва да удостоверят завършено висше образование.

Допълнителна информация може да се получи на официалния сайт на Агенция по заетостта /www.az.government.bg/, както и в:

 • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.

 • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;

 • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;

 • Филиал Чепеларе, ул. „Муржовска” 1а, тел. 03051/29-15.

Вирни се горе