Свободни работни места към Бюрото по труда, 4 юли 2022г.

Свободни работни места към Бюрото по труда, 4 юли 2022г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 04.07.2022 г.

Длъжност: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФАРМАЦЕВТ МАГИСТЪР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФЕЛДШЕР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1170 лв.

Длъжност: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1000 лв

Длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1050 лв

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 980 лв

Длъжност: ЛАБОРАНТ В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1200 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТО ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАТОР Степен на образование:СРЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР, АВТОБУС Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СПАСИТЕЛ БАСЕЙН Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, УСУКВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВОТО Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК Степен на образование:ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕКАР Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК, ДОГРАМА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, КУХНЯ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КОНСТРУКТОР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Английски език B2

Длъжност: ТЕХНИК, КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Английски език B2

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе