Свободни работни места към Бюрото по труда - 11 март 2021г.

Свободни работни места към Бюрото по труда - 11 март 2021г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 11.03.2021 г.

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ХИМИЧЕСКО ИЛИ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1200 лв.

Длъжност: НАСТРОЙЧИК, ТЕХНОЛОГ НА ШПРИЦ МАШИНА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИК, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР, ИНСТРУМЕНТАЛЧИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНДУКТОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1050 лв.

Длъжност: ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Категория „В”

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРОЯЧ, ТЕКСТИЛ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВОТО Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНА Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК МАГАЗИН/4 ч./ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 455 лв

РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЦЕДУРА „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ” НА ОПРЧР

Длъжност: ПРОДАВАЧ, КОНСУЛТАНТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТЬОР, СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование: ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 2000лв минимум / клас прослужено време; безплатен тр-рт Русе-Г.Враново; безплатно столово хранене, на кандидати извън гр.Русе ще се поемат разходи за квартира/

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование: ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1200лв / клас прослужено време; безплатен тр-рт Русе-Г.Враново; безплатно столово хранене, на кандидати извън гр.Русе ще се поемат разходи за квартира/

Длъжност: РАБОТНИК, ОБРАБОТКА НА ВЪТРЕШНОСТИ Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 800лв – 1000лв / клас прослужено време; безплатен тр-рт Русе-Г.Враново; безплатно столово хранене, на кандидати извън гр.Русе ще се поемат разходи за квартира/

Длъжност: ТРАНЖОР Степен на образование: СРЕДНО / ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 900лв – 1200лв / клас прослужено време; безплатен тр-рт Русе-Г.Враново; безплатно столово храненел, на кандидати извън гр.Русе ще се поемат разходи за квартира/

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ Длъжност: МОНТАЖНИК, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Дирекция “Бюро по труда” – Смолян, бул. „България” 83, тел. 0301/6-20-36.

Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;

Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;

Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

Вирни се горе