Свободни работни места към 8.09.2021 г. в Бюрото по труда в Смолян

Свободни работни места към 8.09.2021 г. в Бюрото по труда в Смолян

Длъжност:МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ, БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ, РЕСУРСЕН Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ЦОУП В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ЦОУП НАЧАЛЕН ЕТАП Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ, МУЗИКА В ДЕТСКА ГРАДИНА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ДИРЕКТОР Управление на къщи за гости Степен на образование:ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УПРАВИТЕЛ НА СКЛАД/СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ/ Степен на образование:ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ФЕЛДШЕР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1100 лв.

Длъжност:УЧИЛИЩЕН МЕДИАТОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ФРОНТ, ОФИС МЕНИДЖЪР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1200 лв. Владеене на чужд език /Английски език/

Длъжност:ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:КАСИЕР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 4 часа 659 лв.

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕКСТРУДЕРИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ОБВИВАНЕ И ОПЛИТАНЕ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ ХИГИЕНИСТ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРОЯЧ, ТЕКСТИЛ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Длъжност: СОРТИРОВАЧ, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ Степен на образование: НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 1900 лв.

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ДЪСКОРЕЗНИЦА Степен на образование: НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: до 2000 лв.

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙЧИК Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ Степен на образование: ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАСАЖИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе