Свободни работни места към Бюрото по труда в Смолян

Свободни работни места към Бюрото по труда в Смолян

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 19.12.2022 г.

Длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФЕЛДШЕР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1300 лв.

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1050 лв.

Длъжност: ЛАБОРАНТ В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1400 лв

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ

Степен на образование:ВИСШЕ /СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИМВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование:СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2300 лв

Длъжност: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1100 лв-2000 лв.

Длъжност: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАСАЖИСТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СКИ ГАРДЕРОБ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Категория «В»

Длъжност: КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР, ХОТЕЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ, ПИЦИ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, КУХНЯ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА, ХОТЕЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР, ВЪЖЕНА ЛИНИЯ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СКИ, ПАТРУЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ХОСТ/ХОСТЕСА/

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1080 лв -1180 лв + ваучери за храна 200лв.

За нов търговски обект в гр.Смолян

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВОДАЧ, ЛЕДООБРАБОТВАЩА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВОДАЧ, МОТОКАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПИКОЛО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на английски език

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ

Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: САНИТАР

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 930 лв

Длъжност: МИЯЧ, СЪДОВЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ВУЛКАНИЗИРАНЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КОНСТРУКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език B2

Длъжност: ТЕХНИК, КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език B2

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на английски език

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ЗАПИТВАНИЯ

Степен на образование: СРЕДНО/ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на немски език

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ИНФОРМАЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на английски език

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ ИНФОРМАЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на английски език

Длъжност: ОПЕРАТОР ПОДПОМАГАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на английски/италиански език

Длъжност: ОПАКОВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

         
Вирни се горе