Свикват извънредна сесия на ОбС-Смолян на 17 юли

Свикват извънредна сесия на ОбС-Смолян на 17 юли

Председателят на ОбС Смолян инж.Данчо Киряков свиква извънредно заседание на Общинския съвет на 17 юли 2019 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за дневен ред от една точка:

Запознаване на общинските съветници с участието на Община Смолян в организирането и провеждането на Събор на народното творчество и животновъдство „РОЖЕН” 2019 година и вземане на конкретни решения.

Вероятно заседанието за Роженския събор ще бъде буреносно, заради очакваните дебати, като се има в предвид,че предходното заседание на Общинския съвет бе прекратено, тъй като общинските съветници не приеха дневния ред, като точка от който бе заложена докладната записка за участието на общината на събора.

След това общинските съветници обявиха позициите си на извънредни пресконференции, за които ви информирахме.

Вирни се горе