Световния ден без тютюнопушене. Измерват съдържанието на въглероден оксид в издишания въздух в Златоград

Световния ден без тютюнопушене. Измерват съдържанието на въглероден оксид в издишания въздух в Златоград

Днес честваме Световния ден без тютюнопушене. Регионална здравна инспекция – Смолян ще отбележи тази дата с акция сред гражданите на Златоград с начало 10:00 ч. пред сградата на общината. Всеки пушач ще има възможност да се убеди в негативния ефект на тютюна като безплатно участва в измерване на съдържанието на въглероден оксид в издишания въздух. Този показател се използва за диагностика на зависимостта от цигарите, като начин за непосредствено онагледяване на въздействието им и за усилване мотивацията за спирането им. Златгорадчани ще получат също информационни материли за ползите от неупотребата на тютюн и листовки за контакт с Консултативния кабинет за отказване на тютюнопушенето, работещ към РЗИ, съобщи Деница Иванова, ст. експерт, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”.

Честването на Световния ден без тютюнопушене по инициатива на СЗО има за цел да ни напомни за рисковете от широко разпространената употреба на тютюн и да насърчи ефективни мерки за нейното ограничаване. Тютюнопушенето е сред най-големите опасности за здравето, пред които някога се е изправял светът. Цигарите са най-значимата предотвратима причина за болести, инвалидизиране и смърт. В глобален мащаб пушачите са вече близо един милиард и половина души, а сред тях има и огромен брой млади хора.

През 2017 г. темата на Деня е „Тютюнът – заплаха за развитието” и цели да подчертае глобалната заплаха, която представляват тютюна, неговото производство и употреба за устойчивото развитие на страните по света поради вредите за здравето и икономическото благополучие на техните граждани. Темата на СЗО фокусира вниманието върху нуждата от усилия за контрол на тютюна като част от ангажиментите на държавите по Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. на ООН.

Контролът върху тютюна присъства като изключително важна мярка в този документ. Смята се, че той е едно от най-ефективните средства за намаляване до 2030 г. с една трета на случаите на преждевременна смърт от хронични незаразни болести, вкл. сърдечносъдови, рак и хронична обстркутивна белодробна болест, което е една от целите на Програмата. Освен пряката защита на човешкия живот и здраве, ефективният контрол на тютюна ще подпомогне устойчивото развитие на съвременния свят – справяне с негативните въздействия върху околната среда от отглеждането, производството, търговията и употребата на тютюн, разчупване цикъла на бедността и елиминиране на глада по света, стимулиране на устойчивото селско стопанство и икономическия растеж, борба с климатичните промени и др.

Но не само обединената воля на политиците от отделните държавите може да реализира тези важни стъпки. Хората също могат да допринесат на индивидиулно ниво за един устойчив, свободен от тютюн и тютюнопушене свят. Всеки един от нас има силата да въздейства върху ситуацията, като вземе решение да не употребяват тютюневи изделия, а тези, които пушат, могат да потърсят помощ и да спрат цигарите. Така ще защитим живота и здравето си и това на своите близки. А парите, харчени досега за цигари, можем да инвестираме в нашето благополучие и щастие, в осигуряване на здравословен начин на живот, добро образование и лично развитие, допълни Иванова.

Вирни се горе