СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Смолян реализира дейности по Национална програма „Иновации в действие“

СУ „Св. св. Кирил и Методий“  Смолян реализира дейности по Национална програма  „Иновации в действие“

За четвърта поредна година иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Смолян реализира дейности по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН, Модул 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. Тази учебна година смолянското училище си партнира с Иновативно Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – град Асеновград, обл. Пловдив, Основно училище „Христо Ботев“ – град Раковски, обл. Пловдив, Основно училище „Васил Левски“ – град Кърджали, обл. Кърджали.

„Иновации в действие“ е Национална програма, която има за цел да създаде предпоставки на училищата в страната да обменят опит по повод на техните иновации или пък училища, които не са били иновативни, да използват опита на вече миналите през този цикъл, да се мултиплицират добрите педагогически модели в други училища - наши партньори“, каза директорът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Смолян, г-жа Росица Шехова.

До момента, в рамките на четирите години, в които смолянското училище реализира Националната програма, реално е осъществен обмен на добри практики с общо десет училища в страната.

„Чрез тази програма Министерството на образованието дава възможност на училищата да се опознават, обогатяват взаимно, да споделят добри практики и по този начин многократно се мултиплицира ефекта от иновациите. Всяка програма за домакинство или за гостуване включва средно по 10-12 теми – уроци, които се представят, коментират, ангажират и учители, и ученици. Ефектът е изключително голям. Тази програма е като мини Еразъм в рамките на страната. Програмата Еразъм стимулира споделяне на практики в Европа, а „ Иновации в действие“ – споделяне на практики в България“, каза още г-жа Шехова. Според нея това носи голям заряд и за учители, и за ученици и води до подобряване качеството на обучение.

От 2019/2020 учебна година СУ „Св. св. Кирил и Методий“ е иновативно, като иновацията е свързана с комплексното и функционално усвояване на знания, чрез интегрирано преподаване на учебни дисциплини от учебния план. Периодът на действие на тази иновация е 4-годишен. Последната година на реализация е настоящата 2022/2023.

Декември 2022 г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ кандидатства с нова тема за иновативно училище, свързана с проблемно базираното обучение. Темата е приложима за всички учебни дисциплини от 1-ви до 12-ти клас. В училището вече е проведена квалификация на педагогическите специалисти – 22-ма на брой, и очаква да бъде утвърдено за нов 4-годишен период.

Вирни се горе