СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ РЕАЛИЗИРА ДЕЙНОСТИ ПО НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

   СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ РЕАЛИЗИРА ДЕЙНОСТИ ПО  НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Смолян, реализира дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“. Ученици от IXа и Xа клас – профил „Хуманитарни науки“ посетиха различни културни и научни институции в Стара Загора и Асеновград.

В музея „Литературна Стара Загора“ учениците бяха впечатлени от интересните подробности, свързани с престоя в Стара Загора на редица български автори като Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Кирил Христов и др. Музейната експозиция бе уникална не само с личните вещи на много писатели и поети, но и техни портрети, рисувани от български художници.

Учениците се докоснаха до миналото в РИМ Стара Загора, разходиха се по древната улица в Античния форумен комплекс „Августа Траяна“. Посещението и беседата в музея „Неолитни жилища“ предизвика тяхното удивление, когато видяха най - старата запазена пещ в Европа, която е на повече от 8 хил. години. В Архитектурния комплекс „Музей на религиите“ учениците станаха свидетели на вярата, където култът, езичеството, християнството и ислямът се срещат.

В Асеновград хуманитаристите посетиха историческия музей и разгледаха интересни исторически артефакти. Посещението на Асенова крепост впечатли учениците със своята непристъпност и значимост за Второто българско царство.

Aстрономическата обсерватория в гр. Стара Загора е оборудвана с различни телескопи. Учениците имаха възможност да усвояват учебното съдържание от опит. Измериха своето тегло „на Луната и на Марс“, наблюдаваха нашата звезда-Слънцето. Запознаха се със звезди от различни класове, с различни астрономически обекти – от тела от Слънчевата система до извънгалактични изследвания.

В Спасителен център за диви животни - Стара Загора „Зелени балкани“, учениците разбраха за дейността на центъра, запознаха се с животните – инвалиди, които се отглеждат в центъра с помощта на много доброволци. „Осиновиха“ различни птици за своите хуманитарни паралелки, за което получиха грамоти от една от ръководителките, която е завършила нашето училище в профил „Хуманитарни науки“.

Многообхватно и пълноценно беше посещението във Ветеринарен медицински университет. Любознателните хуманитаристи бяха посрещнати от доц. д-р заместник-декан Георгиев, който ни съпроводи с обяснителни беседи през отделните факултети на университета. Учениците бяха и в реални студентски занимания по цитология, разгледаха анатомични макети, посетиха музея на коня и анатомичния музей - единствено съществуващи точно в Стара Загора, както и първата ветеринарна болница за България, където с удивление видяха операционната зала и скенера за ветеринарно диагностициране на заболявания.

Радост за ръководителите на пътуването беше срещата с трима от студентите в университета, които са завършили нашето родно „Първо“ в профил „Хуманитарни науки“.

Вирни се горе