СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В СМОЛЯН СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“

СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В СМОЛЯН СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“

Днес се проведе Общинският кръг от Републиканското състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” в изпълнение на указания на директора на ГД ПБЗН – МВР, указания на директора на РДПБЗН-Смолян, съгласувани с началника на РУО-Смолян и Национален календар за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2022/2023г.

В него взеха участие ученици от 2 общински училища на територията на община Смолян – ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“ и СУ “Отец Паисий“ -гр.Смолян.

Класирането от общинският етап, е както следва:

На първо място – СУ “Отец Паисий“ гр.Смолян

На второ място – ОУ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Смолян.

Секретарят на МКБППМН Сийка Алексиева връчи на победителите медали, плакети и грамоти, а всички участници получиха грамоти за своето участие.Наградите бяха осигурени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян.

Първенците от общинския кръг - СУ “Отец Паисий“ гр.Смолян проявиха своя спортен дух и заеха и първото място в областния кръг на състезанието, който се проведе също днес. Отборът ще представлява област Смолян на Републиканското първенство през м.юни.

Вирни се горе