СУ " Отец Паисий" - Смолян е домакин на международна среща по програма "Еразъм+"

СУ " Отец Паисий" - Смолян е домакин на международна среща по програма "Еразъм+"

От 7 до 11 март СУ “Отец Паисий” – Смолян е домакин на международна среща по програма “Еразъм+”. Темата на проекта е “Идентичността на региона – вчера, днес и утре”. Гости на училището и града са ученици и учители от Полша, Румъния, Словения, Гърция и Италия. След официалното откриване днес и представяне на отборите, ученици от 7 и 12 клас представиха града и училището. След обяд в Актовата зала на училището чуждестранните гости се насладиха на прекрасните народни танци и гайдарски изпълнения. Специалното участие на народната певица Валя Балканска и гайдарят Петър Янев и техните изпълнения предизвикаха възторг и бурни аплодисменти. В следващите дни предстоят урок по история в регионалния исторически музей “Стою Шишков”, запознаване с местните традиции и обичаи, запознаване с професиите от предприятията в града, изискващи инженерни компетенции, практически занимания по темите Траките, Смолян – сърцето на Родопите и Математиката е лесна. Гостите ще посетят Стария град в Пловдив и Музея на авиацията. Участието в проекта и дейностите ще помогнат на учениците в придобиването и овладяването на основни умения и ключови компетенции, цифрови компетенции, свободно общуване на английски и обмен на добри практики. Учителите ще обогатят своя професионален опит с нови методи и техники на преподаване, обмен на добри практики и сътрудничество с културни институции.

Днес след официалното откриване и представяне на отборите ученици от 7 и 12 клас на представиха града у училището. По-късно следобяд в Актовата зала на училището гостите от чужбина се насладиха на прекрасните народни песни и гайдарски изпълнения. Специалното участие на народната певица Валя Балканска и гайдарят Петър Янев и тяхното изпълнение предизвика възторг и бурни аплодисменти. В следващите дни предстоят урок по история в регионалния исторически музей “Стою Шишков”, запознаване с местните традиции и обичаи, запознаване с професиите от предприятията в града, изискващи инженерни компетенции, практически занимания по темите Траките, Смолян- сърцето на Родопите и Математиката е лесна. Гостите ще посетят Стария град в Пловдив и Музея на авиацията. Участието в проекта и дейностите ще помогнат на учениците в придобиването и овладяването на основни умения и ключови компетенции, цифрови компетенции, свободно общуване на английски, обмен на добри практики.Учителите ще разширят своя учител ски опит с нови методи и техники на преподаване, обмен на добри практики, сътрудничество с културни институции.

Вирни се горе