Студентски изпит в Детски отдел

Студентски изпит в Детски отдел

Доц. Соня Райчева – преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - филиал Смолян, проведе изпит с част от своите студенти в Детски отдел на библиотеката.

Бъдещите начални учители от първи курс специалност „НУПЧЕ” показаха усвоеното в дисциплината „Художествена литература” по интригуващ и нестандартен начин. Насърчени от своя преподавател те направиха драматургично представяне на художествено произведение от български автор.

Два студентски екипа пресъздадоха любимата детска приказка „Косе Босе” в две куклени театрални постановки. Сценографията бе дело изцяло на първокурсниците и впечатли публиката – библиотекари и студенти, с добре подбраните музикално оформление и осветление, с майсторската изработка на част от декорите и куклите, с показаните артистични умения.

Притеснението от изпита и леката сценична треска преминаха неусетно сред ведрия разговор между преподавателя, библиотекарите и студентите за значението на книгата и четенето, за професията учител, за житейските избори и прилагане на любовта във всички човешки взаимоотношения и начинания.

Първокурсниците бяха поканени от екипа на Детски отдел да участват в бъдещи инициативи като помощници в работата с подрастващи и обещаха подкрепа за организирани от самите студенти дейности.

Този първи опит за изнесен студентски изпит показа, че библиотеката е добро място за провеждане на подобни начинания и създава усещане на уют и спокойствие у студентите като средище на знание, култура и духовност.

Вирни се горе