Студентите в чужбина е добре да актуализират здравноосигурителния си статус

Студентите в чужбина е добре да актуализират здравноосигурителния си статус

Много от младите смолянчани, учещи в чуждестранни университети, ще се завърнат през август при близки и приятели в родния град. По - опитните от тях вече знаят какво трябва да направят, за да уредят през лятната ваканция здравноосигурителния си статус, но близки на доста първокурсници търсят в офиса на НАП в Смолян информация по темата.

Студентите, следващи в чужбина редовно обучение, е необходимо да представят в офисите на НАП удостоверение или служебна бележка, подпечатани с мокър печат и подписани от служебното лице от съответния университет. Ако документът е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че важи без подпис и печат.

Документът трябва да съдържа имената на студента, периода, в който той е учил там и дата на издаване. Важно е да бъде посочено, че лицето е редовен студент, а не напр. курсист по език или друга учебна форма. Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач.

Документът се подава в офисите на НАП, за да се изчистят задълженията за месеците, през които студента не е здравноосигурен в България. Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен в Портала на НАП .

Вирни се горе