Студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ участваха в обучение на Международен панаир Пловдив

Студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ участваха в обучение на Международен панаир Пловдив

Студенти от Филиал – Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“, обучаващи се в магистърските програми „Данъчен и митнически контрол“ и „Европейска администрация – управление на публични проекти“, се включиха в организирано изнесено обучение в рамките на програмата на Пловдивския панаир, съобщиха от висшето учебно заведение.

Утвърдени експерти от практиката проведоха лекции и дискусии, чиято цел бе да се идентифицират предприемаческите нагласи и намерения на студентите, необходими за успешното им управление на собствен бизнес, както и създаване на мрежа от устойчиви механизми за интегриране на знанията в практиката и успешното им прилагане в реална работна среда.

Събитието беше открито от доц. д-р Анелия Пържанова - директор на Филиал – Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“ и доц. д-р Иван Соколов – преподавател във Филиал – Смолян и главен директор на Международен панаир Пловдив.

Специален гост беше Венелин Найденов – директор на ТД на НАП – Пловдив, който постави акценти върху процесите и тенденциите в работата на данъчната администрация, представи добри практики в областта на данъчното облагане.

Даниела Даракчиева – началник на отдел ДОП при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив, представи пред студентите спецификите на облагането с данък върху добавената стойност на продажбите на стоки между български фирми и чуждестранни контрагенти, различните перспективи и възможности и прилагането на мерки, с цел повишаване нивото на изпълнение на данъчните задължения и предотвратяване на неизпълнението от страна на данъкоплатците.

В рамките на съпътстващата програма на обучението се включи и гл. ас. д-р Васил Павлов с представяне на механизми за успешна институционална комуникация, които водят до развитие на бизнеса, повишаване на печалбите, лоялност от страна на клиентите, възвръщаемост на инвестициите и мотивирани служители, предаде БТА.

Снимка: БТА

Вирни се горе