Студенти и преподаватели от Университета по хранителни технологии гостуваха на Община Девин

Студенти и преподаватели от Университета по хранителни технологии гостуваха на Община Девин

Студенти и преподаватели от Университета по хранителни технологии - Пловдив, от специалностите „Туризъм“ и „Хранене и Туризъм", доц. Иван Обрешков и доц. Иванка Петрова проведоха среща с ръководството на Община Девин.

Гостите бяха приветствани лично от градоначалника Здравко Иванов, зам.-кмета инж. Николай Юруков, секретаря на Общината Елка Станчева и Ирина Юрукова – главен специалист „Икономика и туризъм“, в Общинска администрация.

На срещата Иванов запозна гостите със структурата и начина на работа в Общината в направление Туризъм, както и с идеята за създаване на обща Стратегия за развитие на туризма, съвместно с хотелиерите. Дискутираха се проблеми, свързани с липсата и обезпечеността на кадри в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения в община Девин. Обсъдиха се и идеи за съвместно сътрудничество във връзка със стажуване и успешна реализация на студентите в сферата на туризма.

Гостите посетиха някои забележителности и атракции в община Девин: „Експозиционен рибарски център“, „Музейна сбирка“ в гр. Девин, Екопътека „Струилица-Калето-Лъката“, водопад „Самодивското пръскало“, „Мечешки водопад“, Пещера „Дяволското гърло“, „Музей на мечката“ в с. Триград и „Парк на родопската билка“.

Вирни се горе