Строги наказания за нерегламентираните сметища

 Строги наказания за нерегламентираните сметища

От 1 април ще проверяват дали общините са почистили замърсените с отпадъци участъци в населените места и извън тях инспектори от Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ). Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Всички Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), по места, проведоха срещи с кметовете за прилагане на строги мерки по отношение на изпълнение на задълженията на местната власт по Закона за управление на отпадъците. РИОСВ изискаха от кметовете на всички общини да представят планове за действие за справяне със замърсени с отпадъци участъци в населените места и извън тях.

Общинските кметове извършват проверки, според предписанията на РИОСВ, за участъци със замърсявания с отпадъци, включително и цялостен обход на речните легла в прилежащите урбанизирани територии.

Замърсените участъци, припознавани като "точки" за изхвърляне на отпадъци се локализират и посочват от всички директори на Областни пътни управления и от властите на общините и следва да представят в инспекциите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, включително конкретни дейности за решаване на проблемите с чистотата на населените места. До 31 март трябва да бъдат предприети действия за премахването на замърсяванията.

От 1 април РИОСВ започват проверки за това, дали общините са предприели действия по организация и контрол на дейностите по образуване, събиране (включително разделно), съхранение, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място, както и дали са изпълнени предписанията към общините по всяка "точка" от предварително посочените от тях замърсени участъци. Ще се проверява какви са резултатите от приложените мерки за предотвратяване на последващо замърсяване. Целта на този контрол е да не се допуска изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, образуването на сметища и повторното замърсяване на вече почистени терени.

Снимка: БГНЕС

Вирни се горе