ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПЛАНИРАНИ СТРЕЛБИ, ХОРАТА ДА НЕ НАВЛИЗАТ В ЗАБРАНЕНИТЕ ЗОНИ

 ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПЛАНИРАНИ СТРЕЛБИ, ХОРАТА ДА НЕ НАВЛИЗАТ В ЗАБРАНЕНИТЕ ЗОНИ

Военното формирование 28330 предупреждава гражданите на Смолян, че през месец септември и октомври 2021 г. на гарнизонното стрелбище на поделението ще се проведат планирани стрелби, както следва:

През месец Септември 2021 г.:

на 27, 28, 29 и 30.09.2021 г. от 08:00 до 23:00 часа През месец Октомври 2021 г.:

на 06, 07, 08, 11, 12, 13 и 27.10.2021 г. от 08:00 ч. до 23:00 часа

За да не се допускат инциденти, хората трябва се съобразяват с поставените предупредителни табели и да не навлизат в забранените зони. При намиране на невзривени боеприпаси, незабавно да се уведоми дежурният по формирование на телефон: 0301 / 6 30 71.

Вирни се горе