Стигмата спрямо хората, живеещи с вируса на СПИН, обсъдиха медицински специалисти и други професионалисти в Смолян

Стигмата спрямо хората, живеещи с вируса на СПИН, обсъдиха медицински специалисти и други професионалисти в Смолян

„Хапчето против ХИВ“ и други новости в лечението и превенцията на инфекцията представи експерт от Checkpoint София по покана РЗИ

На 28 ноември, в навечерието на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, Регионална здравна инспекция – Смолян, в партньорство с центъра за сексуално здраве Checkpoint София, организира експертна среща с мотото „ХИВ вече не убива, стигмата – да!“. На форума, открит от областния управител Захари Сираков, бяха поканени лекари и медицински сестри от лечебната сфера в региона, експерти от образованието и социалните услуги, и други професионалисти, работещи с уязвими групи от гражданството.

Лектор на събитието беше Александър Миланов, клиничен социален работник и консултант в Checkpoint София. Той представи актуални данни за разпространението на ХИВ в България: до този момент установените лица са над 4200, а средният брой на новите случаи на година е около 250, мъжете са приблизително два пъти повече от жените. Около 94% от случаите на предаване на ХИВ става при сексуално общуване, като сред тях хетеросексуалните хора са значително повече от мъжете, правещи секс с мъже. В момента близо 2200 ХИВ-серопозитивни българи са на съвременна антиретровирусна терапия, която се осигурява безплатно от държавата по най-добрите стандарти за лечение.

Миланов обърна внимание на дълбоките корени на стигмата към хората, живеещи с ХИВ в нашето общество като цяло, но и сред професионални групи, като напр. медицинските специалисти, и изтъкна нуждата да се полагат още по-големи усилия за преодоляването на стигматизиращото и дискриминиращото отношение. Според изводите от национално анкетно проучване на Checkpoint София от 2018 г. сред българите се шири огромно незнание относно хората, живеещи с вируса, реалните начини на предаването му и категоричната невъзможност инфекцията да се разпространява при всекидневно битово общуване. За съжаление, стигмата и страхът са широко разпространени и в средите на професионалистите, които са призвани да се грижат за живота и здравето на всички пациенти. Нерядко, според наблюденията на експертите, не се оказва подходяща медицинска помощ на хора с ХИВ при други техни заболявания поради опасения от инфектиране. Основният проблем на пациентите се оказва получаването на добра медицинска помощ извън ХИВ-секторите в страната – да отидеш за друг здравен проблем, да се разкриеш при лекаря си, да искаш информация или помощ и той да не те гледа като „прокажен“...

В изложението си консултантът запозна аудиторията с новостите в предпазването от инфектиране с ХИВ и терапията при вече установени пациенти. Едно почти непознато дори сред медиците в България средство за превенция е т. нар. „хапче против ХИВ“ или PrEP, съкращение на английски от термина „пред-експозиционна профилактика“. Медикаментът е комбинация от три доказани съставки и служи за предотвратяване на заразяване дори при рисков сексуален контакт без друго предпазно средство. От 2019 г. таблетката вече е достъпна и в пет аптеки в нашата страна, срещу рецепта изписана от лекар и след препоръчителни медицински изследвания. По данни на Центъра за контрол на болестите в САЩ ефективността на PrEP за предпазване от инфектиране при сексуален контакт без кондом е 99%, а при инжекционна употреба на наркотици – 74%. Надеждата е, че с течение на времето предписването на медикамента ще стане масова практика и у нас, особено за профилактика сред рисковите групи, чрез включване в националното ръководство за превенция на ХИВ/СПИН.

Вече има и средство РЕР /пост-експозиционна профилактика/, за намаляване на професионалния риск от ХИВ при здравните работници и предпазване от инфектиране с вируса на СПИН. У нас се прилага предимно при медицински персонал, участвал в рискова ситуация с пациент, носещ ХИВ или с неизвестен статус спрямо инфекцията, но е приложим и за предпазване сред общото население, ако се вземе до 72 часа след необезопасения полов контакт.

Едно от големите постижения на лечението на ХИВ-инфекцията е постигането на „златния стандарт“ – тройната антиретровирусна терапия, която е достъпна и безплатна за всички носители, без оглед на здравноосигурителния им статус. Терапията за ХИВ/СПИН претърпява значителна еволюция до 2016 г., когато започват да се ползват нови лекарства, с които до месеци след установяването на заразяването се постига т. нар. „неоткриваем вирусен товар“, тоест спира се възпроизводството на вируса в организма. В това състояние човекът, живеещ с ХИВ, не само че не развива заболяване, свързано със СПИН, но и не може да предаде вируса на своя сексуален партньор. Този изключителен прогрес се концентрира в израза: „Неоткриваем ХИВ“ е равно на „непредаваем ХИВ“ и прави възможно не просто постигането на дълги години здраве и високо качество на живот, но осигурява на хората, живеещи с ХИВ, безценната възможност да създават и раждат здрави деца.

Alsr

rzi

Вирни се горе