Стефан Сабрутев проведе работна среща във връзка с осигуряването на безпроблемното придвижване на автомобили по пътя Соколовци-Баните

Стефан Сабрутев проведе работна среща във връзка с осигуряването на безпроблемното придвижване на автомобили  по пътя Соколовци-Баните

Областният управител Стефан Сабрутев свика работна среща във връзка с осигуряването на безпроблемното придвижване на автомобили по републикански път III-863 Соколовци– Момчиловци–Славейно–Петково-Малка Арда–Баните, по който към настоящия момент не са приключили ремонтните дейности. В срещата взеха участие директорът на ОПУ–Смолян инж. Костадинка Миланова, кметът на Община Баните Павлин Белчев, зам.-областният управител Христо Станчев, Хари Малинов-представител на фирма „ГРОМА ХОЛД" ЕООД, експерти.

Кметът на Баните изрази силното си безпокойство поради недовършения ремонт на републиканския път, предвид наближаващия зимен сезон. Белчев отбеляза, че това е главна пътна комуникация, която свързва населените места от общината с вътрешността на страната. При скорошен снеговалеж, в това състояние на пътя в момента, ще бъде невъзможно извършването на снегопочистване и той ще бъде затворен. Така Община Баните ще бъде изолирана от останалата част на държавата.

След като изслуша представителите на ОПУ – Смолян и фирмата-изпълнител за времевия график за извършване на ремонтните дейности, Стефан Сабрутев пое ангажимент да разговаря с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Иво Иванов. Областният управител на Смолян ще поиска съдействие за ускоряване изпълнението на довършителните дейности на пътя преди настъпване на зимния сезон.

Вирни се горе