Стефан Сабрутев: Скоро ще бъде развенчан митът за финансовото състояние на Общината

Стефан Сабрутев: Скоро ще бъде развенчан митът за финансовото състояние на Общината

Финансовата дисциплина на Мелемов предполага тежко наследство за следващия кмет

Нови санкции за над 700 хил. лв. за нарушени обществени поръчки, лоша финансова дисциплина и липса на прозрачност цари в Община Смолян. Десетки са актовете, наложени на Николай Мелемов от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Сметната палата, а санкциите по европроекти надхвърлят 700 000 лева. Бюджетът вече е предварително изпълнен за следващия мандат с поетите финансови ангажименти по сключените договори. И в такава ситуация Николай Мелемов иска за четвърти път да е кмет на Смолян, може би за да укрие нещо?

12 години се управляваше като се приемаха „кухи“ бюджети, липсваше информация за прозрачното изразходване на средствата в общината, въпреки нормативните изисквания за това. Всичко това показва, че за Мелемов не важат законите. А сключените множество договори, без осигурено финансиране – за изключително лоша финансова дисциплина. Бързи сметки показват, че средно един годишен бюджет от собствени приходи от 9 милиона лева, при поети ангажименти за 37 милиона са бюджетите за почти 4 години напред.

И служителите от администрацията ще гласуват за него, защото държавата ще им осигури заплатите, а другите…?!

Справка в интернет сайта на Община Смолян показва, че от началото на управлението на Мелемов – само два пъти е качен Балансът, който е важна и съществена част от Годишния финансов отчет. А съмненията за финансовото потъване на Общината, са огромни. От оскъдната публична информация и от доклад на Сметната палата, се вижда, че към второто тримесечие на 2023 година дългът е 6 милиона лева, неразплатените разходи - 2 милиона лева.

Поетите ангажименти по сключени договори са 37 милиона лева. И точно заради това неведнъж Мелемов е наказван от АДФИ и Сметна палата.

За периода от 2012 до 2022 г. планираните собствени приходи са в размер на 184 552 313 лв., а изпълнението е 107 126 955 лв. Или неизпълнените приходи са размер на 77 425 358лв., средно за 1 година по 7 000 000лв. на година. Това показва, че ежегодно умишлено се планират нереално високи приходи, за да се заложат и съответните разходи, което е видно от натрупаните огромни ангажименти. А отчетената събираемост на местните приходи е 77%.

17 акта за нарушения на финансовата дисциплина в Община Смолян е съставила Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) след приключилите през първото тримесечие на 2023 г. ревизии. Инспекторите на Министерството на финансите са установяват, че Николай Мелемов е подписал 231 договора в нарушение на Закона за публичните финанси на стойност над 46 милиона лева. Поемал е задължения за разходи в особено големи размери и така е поставил под риск финансите на Община Смолян.

И това е само една част от нарушенията на Мелемов, който се бори за четвърти мандат. Общината е санкционирана и от Министерството на регионалното развитие и благоустройство с над 700 000 лева, или т.нар. санкции по европроекти. Те са наложени заради опорочени обществени поръчки за санирането на сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“, с които така се гордее Мелемов.

Едната санкция вече е потвърдена от Смолянския административен съд и се обжалва във Върховния административен съд. Останалите две дела са висящи на първа инстанция.

Наложените санкции са за санирането на девет жилищни блока в Смолян. Установени са редица нередности при обявяването на обществената поръчка - при използване на критериите за подбор, възлагане и изпълнение на обществената поръчка и технически спецификации, които ограничават достъпа на участниците в процедурата. Използвани са и критерии за подбор, възлагане и изпълнение на поръчката, които са дискриминационни на база на необосновани национални, регионални или местни изисквания. Управляващият орган е установил незаконосъобразен предмет на поръчката и неговото незаконосъобразно изпълнение, в това число неяснота в условията на обществената поръчка, незаконосъобразни технически спецификации, липса на мотиви за разделяне на предмета на поръчката, липса на изменение на условията на поръчката и липса на удължение на срока за получаване.

Николай Мелемов не за първи път е наказвана по европроекти заради допуснати груби нарушения на Закона за обществени поръчки и Правилника за неговото приложение. Само преди 4 години, общата стойност на санкциите, наложени по ОП „Добро управление“ и „Региони в Растеж“, бяха на стойност 600 хил. лв. по десет европроекта.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Пресцентър: "Движение „Нашият град“

Вирни се горе