Стефан Сабрутев представи екипа и приоритетите в работата на областна администрация през следващите месеци

 Стефан Сабрутев представи екипа и приоритетите в работата на областна администрация през следващите месеци

Областният управител Стефан Сабрутев представи днес пред журналисти политическия екип и приоритетите в работата на областна администрация в Смолян през следващите месеци. Двама са заместниците на Сабрутев – Младен Исаев и Андрей Кадишев. Исаев поема административните звена-Спорт и младежки дейности; Образование и наука; Здравеопазване; Култура; Социални дейности и въпроси, свързани с безработицата; Земеделие, гори и екология. Кадишев поема функционалното ръководство в секторите Туризъм; Етнически, интеграционни и демографски въпроси; Защита на потребителите; Административно и информационно обслужване; Обществен ред и превенция на корупцията; Транспорт, съобщения и енергетика.

„Нашата основна задача е провеждането на честни и прозрачни избори. В ход е рутинната организационна работа, РИК е обезпечена е с материални ресурси, компютри, канцеларски материали. Относно финансирането от държавата, към днешна дата всички средства, които са необходими за изборите, вече са преведени на общините в областта. Общата сума за област Смолян е 308 хил. лв. -средства, които касаят пряко организацията на изборите, без заплащането на членовете на комисии. Така, че от финансова гледна точка изборите са обезпечени“, каза Стефан Сабрутев.

Той поясни, че средствата на общините са разпределени пропорционално на база секциите и броя на населението, както следва:

Община Смолян – 111 000 лв.

Община Чепеларе – 10 000 лв

Община Девин – 27 500 лв.

Община Доспат-14 500 лв.

Община Златоград- 27 500 лв.

Община Мадан – 30 500 лв.

Община Рудозем -29 000 лв.

Община Баните- 24 000 лв

Община Неделино -27 500лв.

Община Борино -6 500 лв

Във връзка с пандемията държавата е отпуснала още 44 000 лв., които също са разпределени пропорционално на общините.

Като друга основна задача областният управител посочи завършването на строителството на ГКПП Рудозем. “Днес бях за трети път откакто съм областен управител там на оперативка, която се прави с целия екип строители, надзори, проектанти. Строителството напредва, работи се усилено, имаме някои притеснения и днес основно ги написахме като забележки към строителите . Има забавяне в изпълнението на някои строителни работи, като повечето от причините са обективни, но има и субективни причини. Отправената препоръка е да се удвоят работните смени, но според нас и надзора няма да е достатъчно за приключване на обекта, което по договор трябва да се случи до 11 юли. Строителите обещаваха, че до края на месеца ще се справят, но честно казано съмненията са големи, не само при нас, а и при тях, в предвид това, че и времето не дава добри дни“, каза Сабрутев. Той бе обаче категоричен, че по никакъв начин срока няма да бъде удължаван. „В този обект имаме един не малък проблем, който никога досега не е споменаван от предишните управители. Въпрос, който може да бъде решен, но може и да се окаже и проблем. Това е една санкция, която е наложена на областна администрация от МРРБ на стойност 5% от общите СМР и общата сума на договора на надзорната фирма. Санкцията е наложена поради една причина, и по двата параграфа за това, че обществената поръчка е проведена така, че е насочена към определен изпълнител. Тоест останалите участници са били дисквалифицирани поради високи изисквания, които са били заложени“, каза областният управител. Сабрутев изрази надеждата, че санкцията ще отпадне, защото стойността й е на стойност около 1 млн.лв, Ако санкцията остане, това ще е една дупка в проекта, посочи още той.

Стефан Сабрутев даде информация също за проектите, касаещи ремонт и реконструкция на пътища на територията на област Смолян и добави, че ще бъде извършена ревизия на всички обществени поръчки и средствата, които са разплащаkr чрез областна администрация.

Вирни се горе