Стефан Сабрутев помага на читалището в Смилян, самодейците носят златни медали

Стефан Сабрутев помага на читалището в Смилян, самодейците носят златни медали

Кандидатът за кмет на община Смолян от БСП се включи в създаването на фасуленото пано в Смилян под №12 957

Стефан Сабрутев залепи бобче на уникалното фасулено пано, с което село Смилян се готви да кандидатства за Книгата на рекордите на Гинес. Кандидатът за кмет на община Смолян от БСП се разписа сред създателите на впечатляващата картина от смилянски фасул под №12 957 в специалната книга на авторите. Своето отношение към местното читалище, което поддържа пламъка на духовността сред смилянци, той е изразявал неведнъж. Повод за поредната благодарност към Стефан Сабрутев е дарената от него парична сума още в началото на лятото. Това е дало възможност самодейците на Смилян да участват в Международния фестивал в Неделино в първите дни на септември, откъдето се завърнали с два златни медала – за групата и за солистката Мариана Евтимова. Милен Пачелиев, кандидат за общински съветник от листата на БСП, ще финансира издаването на компактдиск на гласовитата певица. Условието е, на обложката да присъства емблемата на село Смилян и 30 процента от доходите при продажбата му да постъпват за културна дейност на читалището.

Освен музейната сбирка в читалището, посветена на прочутия смилянски фасул, повод за посещението на Сабрутев бе необходимостта от основен ремонт на читалищната сграда, построена през 60-те години на 20-ти век. Близо 13 000 туристи са преминали през смилянския музей, но обстановката, която ги посреща, в никакъв случай не отговаря на амбицията на селото да се утвърждава като привлекателна туристическа дестинация. За да не повреждат валежите тавана на музейната зала, належаща е подмянана покривната конструкция. Стефан Сабрутев се ангажира да търси възможности за ремонт на покрива, защото като строител знае, че това е от първостепенна важност за опазването на всяка сграда. Той приветства настойчивостта, с която читалищните дейци осъществяват разнообразни дейности въпреки трудностите. Смилянското читалище наистина е работещо и заслужава да бъде подкрепено.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вирни се горе