Стефан Сабрутев,общински съветник от БСП: "Вчера беше един добър ден за демокрацията в Смолян"

  Стефан Сабрутев,общински съветник от БСП: "Вчера беше един добър ден за демокрацията в Смолян"

Г-н Сабрутев, вчера имахте дълга сесия, близо 10 часа, защо продължи толкова дълго заседанието на ОбС-Смолян?

Заседанието продължи толкова дълго, защото имаше много важни точки в Дневния ред. Освен това, председателят на Общинския съвет предложи в последния момент също много важна точка за разглеждане, а именно обсъждане на Правилника за организацията и дейността на разпоредителния орган.

Във връзка с този Правилник, вие дадохте предложение да се назначи квестор,който да въдворява ред в залата по време на заседания и да проверява присъстващите с дрегер за употреба алкохол и нарокотични вещества. Не е ли това доста абсурдно предложение?

Направих това предложение, да, защото последните две години сме свидетели на много случаи в залата да присъстват граждани, общински съветници и кметове във видимо нетрезво състояние, а все пак там е едно място, където трябва да се работи концентрирано и да се вземат важни за обществото решения, а ние няма как да ги проверим,така ли е? Случва ли са се и ексцесии и считам, че е необходимо да има едно такова лице в залата. Не съм казал, че квестора трябва да бъде назначен на щат. Ангажимента на председателя е да осигури такова лице, човекът може да бъде и от общинската охрана и да бъде предупреден, че по време на заседания трябва за няколко часа да присъства в залата и да проверява. Но, задължително трябва да е оборудван с такова проверяващо устройство. Защото видимо е, че някои хора идват в нетрезво състояние, не говоря само за нас- общинските съветници, говоря за всички присъстващи в залата.

Как ще развиете законово идеята за квестора?

Да, четох в една местна медия, че това е попитал г-н Мелемов, може би се притеснява как ще се осигурят средствата. Веднага отговарям, ще се опитам с лични средства да осигуря дрегера, ако се наложи и квестора, за да не натежава финансово на общината. Ако тя не може да ги осигури с колегите ще отделим част от заплатите и ще осигурим квестора.

Приехте нова План-сметка, което се случва за първи път, ако не се лъжа за последните четири или пет години? План-сметката е основният финансов документ, важен за разходната част на бюджета на общината.

Да, това е още една част от това, което казах в началото, че вчера беше един добър ден за демокрацията в Смолян. За първи път приехме План- сметка, която е доста по-малка от тази, която поиска кмета, но тя е реалистична. По мое предложение, през последните дни се направиха едни доста добри разчети, наложи да посмятахме с колегите от групата на БСП, да видим каква е събираемостта на такса смет в нашата община, съответно да бъде сметната и разходите, които трябва да се платят за сметопочистване и сметоизвозване, а също така и отчисленията, които се плащат на РИОСВ по чл.60 и чл.64 от Закона за опазване на колоната среда. Мисля, че това е едно добро дело и едно добро начало, с което да ограничим излишните разходи, които община Смолян заплаща на сметопочистващата фирма. До сега кмета на общината въпреки предизборните обещани преди седем години за прекратяване на договора с фирмата не бяха спазени с оправданията, че договора не може да бъде нарушаван. Но аз мисля, че при него липсва такова желание да се случи това. Когато човек има желание може да има и добри резултати в тази посока. За пример давам кмета на община Мадан, които осъди същата фирма и тя трябва да връща не малко пари. Защо кмета Мелемов не предприеме същите действия? Питам и искам отговор. Много благодаря на съветниците, които подкрепиха това предложение, защото това е едно много добро дело за града, за хората.

Разгледахте и въпроса за заплатите на кметовете на малките населени места?

По мое предложение реших да предложа да се увеличат заплатите на кметовете на малките населени места в общината, защото те са с минимални заплати и е срамно според мен едни кмет на каквото и да е село да получава чиста заплата от 494 лв. с увеличението брутната му заплата е 570 лв. по предложение на кмета. Ние имаме 33-ма кметове, заместници и кметове на малки населени места,а по щат са 48. Държавата плаща 546 хиляди лева, включително и средствата за клас, и мисля че има резерв, а дори и да не стигнат може да се осигурят 80 хил лева, за да получат по-достойно заплащане тези хора. Имаше различни реплики и коментари в залата, че имало държавни служители с висше образование, които получавали същите пари,сигурно има и такива. Разбирам че и заплатите в общината не са големи, но разликата е в това, че кметовете са ги избрали хората, народа ги е избрал, а служителя в общината е назначен от неговия пряк началник или кмета. Той може да бъде сменен винаги. Затова смятам, че кметовете трябва да се изправят пред обществото с по-голямо достойнство. За мое голямо съжаление, това предложение не можа да намери разбиране и подкрепа в по-голяма част от общинските съветници и не беше прието. Жалко за тях.

Гласувахте една много важна точка, върната докладна от областния управител от предишно заседание, късаеща местните данъци, по-конкретно определяне размера на автомобилите под 3,5 тона.

Да,точно така, да внеса яснота как се случиха нещата. В началото на заседанието общински съветник от групата на ГЕРБ ни обясняваше как процедурата не може да се променя т.е да променим само ставката, която е под законовата рамка. След това аз предложих всички ставки на автомобили под 3,5 тона да минат на минималните законови нива. Отново искам да благодаря на съветниците от всички партии, най-вече на съветниците от КРОС, тъй като двете групи на предходното заседание бяхме против вдигане на въпросните данъци. Искам да благодаря и на останалите общински съветници, че все пак осъзнаха, че това е в голяма тежест на нашите съграждани и промениха своето мнение. По всички тези въпроси, които засегнахме до тук в интервюто аз наистина смятам, че вчера беше един много добър ден за демокрацията в Смолян.

Вирни се горе