Стефан Сабрутев: "Като Матросов на амбразурата" и игра с кворума, Председателят на ОбС защитава кмета Мелемов и "Титан"

 Стефан Сабрутев: "Като Матросов на амбразурата" и игра с кворума, Председателят на ОбС защитава кмета Мелемов и "Титан"

Извънредното заседание на Общински съвет - Смолян не се състоя, поради липса на кворум

По искане на областният управител на Смолян Стефан Сабрутев и на основание чл.23, aл.5 във вpъзĸa c чл.23, aл.4, т.4 oт Зaĸoнa зa мecтнoтo caмoyпpaвлeниe и мecтнaтa aдминиcтpaция, Председателят на ОбС Смолян свика зaceдaниe на местният парламент нa 14 юли 2023 г. oт 12.00 чaca в Cecийнa зaлa нa Oбщинa Cмoлян, с включена една точка в дневния ред: Oбcъждaнe нa oтĸpитa пpoцeдypa пo Възлaгaнe нa oбщecтвeнa пopъчĸa зa ycлyгa, c нaимeнoвaниe: „Избop нa oпepaтop зa изпълнeниe нa дeйнocти пo тpeтиpaнe нa твъpди битoви oтпaдъци, чpeз дeпoниpaнe и eĸcплoaтaция и пoддpъжĸa нa peгиoнaлнo дeпo зa твъpди битoви oтпaдъци „Teĸлeн дoл“ нa гp. Cмoлян, c пpoгнoзнa cтoйнocт 3 000 000 лв. бeз ДДC и cъпocтaвянeтo и c вeчe възлoжeнa oбщecтвeнa пopъчĸa c пpeдмeт: „ Избop нa oпepaтop зa eĸcплoaтaция и пoддpъжĸa нa инcтaлaциитe зa ceпapиpaнe и ĸoмпocтиpaнe нa peгиoнaлнo дeпo зa твъpди битoви oтпaдъци „Teĸлeн дoл“ нa гp. Cмoлян, cъc cтoйнocт пo дoгoвopa 6 738 000 лв. c ДДC?

На заседанието присъстваха от общо 29 общински съветници само 11. Поради липса на кворум, то не се състоя. В залата бяха петима съветници от ГЕРБ, четирима от БСП и двама от КРОС. Кметът Мелемов и областният управител не присъстваха, тъй като бяха на откриването на събора на Рожен. От страна на областната администрация в залата бяха зам.-областният управител Христо Станчев, главният секретар Георги Кисьов и Таня Гелова, главен юристконсулт.

В мотивите си областният управител е посочил, че в новата поръчка има дейности, които се припокриват с вече проведен конкурс, за която Община Смолян има сключен договор. Това би означавало два пъти плащане на едно и също нещо с общински средства. Попитан за коментар Георги Кисьов каза, цитирам: "Целта на областният управител е да има публичност по темата, която е с висок обществен интерес и гражданите на общината да бъдат запознати с нея предварително, както и да знаят за какво се разходват обществени средства. Няма нищо по-нормално от това преди обявяване на обществена поръчка органа на местното самоуправление да бъде запознат с нея. С цел по-голяма прозрачност".

Хамди Моллов – главен експерт в Община Смолян отхвърли тезата на областния управител, че има припокриване на дейности и че ще се плаща два пъти за едно и също нещо. "Обявената поръчка е за депониране на отпадъци в Теклен дол и няма нищо общо с договора за сепариране и компостиране, сключен с „Еко – Титан груп“, обясни той. Поръчката е обявена, защото 15-годишният договор е изтекъл", каза още Моллов.

Във връзка със създалата се ситуация, потърсихме за коментар в Блиц интервю областният управител на Смолян Стефан Сабрутев.

stefan

Г-н Сабрутев, какво ви накара да изпратите писмо до Председателят на ОбС - Смолян за свикване на извънредно заседание?

Провокира ме най-вече спазването на разпоредбите и нормите на закона. Свиках сесия на ОбС - Смолян на основание чл.24 ал. 1 т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, което е мое законово, регламентирано правомощие. В следващата ал.5 Законът е предвидил, че Председателят на Общинския съвет свиква заседание, което се провежда в седем дневен срок от внасянето на искането, но не конкретно, точно на седмия ден. Г-н Безергянов е обигран юрист с дългогодишен стаж в правната сфера и съм убеден, че е наясно с определянето на сроковете, което ме навежда на мисълта, за преднамереност и умисъл в определянето на дата за поисканото от мен заседание, а именно точно на 14 юли 2023г. от 12 часа?!

Законът за месното самоуправление и местната администрация дава правото на Председателят на ОбС - Смолян да определи в кой ден точно от 7 до 14 юли 2023г. ще свика сесия, но не го задължава с конкретна дата, точно последния ден. Ден, който съвпада и със събора "Рожен", както и моята служебна ангажираност. Аз съм държавник и с действията си до сега съм показал своето отговорно поведение и никога не бих абдикирал от поетите ангажименти. Това според мен е целенасочено действие от страна на Председателят на Общинския съвет. Действията на г-н Безергянов определям, "Като Матросов на амбразурата" и игра с кворума, за да защити г-н Мелемов. Считам, за изключително важно гражданите и избрания от тях орган на местното самоуправление да бъдат запознати с обществената поръчка, която споменахте по-горе, публикувана на 30 юни 2023г. В този смисъл е и разпоредбата в чл.17, ал.1 т.1 и т.6 от Закона за местното самоуправление, който дава: Правото на реална възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, в това число и отнасящи се до общинските финанси, данъци и такси и благоустрояването и комуналните услуги.

Защо казвам данъци и такси, защото със сключването на този договор имам основателна причина да считам, че такса смет би следвало да бъде увеличена от следващата година. Другото ми съображение е, че в момента действащата План - сметка приета през 2019г. към настоящия момент тези средства не са предвидени вътре, а ако са предвидени те не са достатъчни. Аз и моят екип сме индикирали препокриване на дейности в договорите и бих препоръчал Общинският съвет подробно да се запознае с сключените договори с фирмите под шапката на "Титан". По мои груби изчисления тези средства надвишават 25 млн.лева за периода 2011-2023г. Г-н Мелемов спечели кметските избори през 2011г., 2015г. и 2019 г. с гръмките обещания, че ще прекрати договорите с "Титан" и ще създаде общинско предприятие за сметопочистване, сметосъбиране и обслужване на депото, което не е изпълнено и до днес. Т.е жителите на Община Смолян бяха излъгани няколко пъти подред.

Какви действия ще предприемете от тук насетне? Мандатът Ви на служебен областен управител приключва?

Да, сесията не се състоя и според мен това е дирижиран сценарий за спасяване на местната власт и излизане от неприятната ситуация, три месеца преди провеждането на местните избори. Hиe oбaчe зaдaвaмe въпpocи, на ĸoитo ĸмeтът нe дължи ОТГОВОРИ нa мeн ĸaтo oблacтeн yпpaвитeл, a нaй-вeчe дължи нa гpaждaнитe нa Oбщинa Cмoлян и нa opгaнa зa мecтнoтo caмoyпpaвлeниe - Oбщинcĸия cъвeт. Затова ги задаваме и чрез вас - медиите. Това беше идеята на това извънредно заседание - обществото да бъде наясно по какъв начин се харчи обществения ресурс в Община Смолян от данъците и таксите на всички нас!

Въпросите предоставени от Областният управител публикуваме без редакторска намеса.

 1. От началото на мандата на г-н Мелемов през 2011г. до настоящия момент колко договора и на каква обща стойност е сключил същия с фирми от групата на „ТИТАН“?;

 2. Във всички договори за сепариране на отпадъци има заложени стойности за обработка на зелените биоразградими отпадъци /които трябва да се събират отделно/, но няма система за разделното им събиране. В този смисъл изпълняват ли фирмите тази дейност и ако не, това не е ли основание за прекратяване на договорите?;

 3. Упоменато ли е в договорите къде отива сепарирания отпадък, респ. чия собственост остава отпадъка, продава ли се същия, на кого, какви приходи се генерират и т.н. В този смисъл, от договорите не може да се установи какво се случва със средствата, генерирани от сепарирането на отпадъци – отпадъци от черни и цветни метал, пластмаса, стъкло и др. Кметът на общината, като собственик на отпадъците, изискал ли е отчетност за реализираните приходи от тях;

 4. Какво количество от общия битов отпадък процентно е рециклируемият след сепариране отпадък, обработения биоразградим отпадък и отпадъка, който се депонира? Посоченото има значение с оглед преценката спазва ли кмета на общината изискването на чл.31 от Закона за управление на отпадъците;

 5. Каква е стойността от събраните такси за твърди битови отпадъци за 2022г. и какви стойности са платени от кмета на общината на фирмите по сметосъбиране и сметоизвозване, фирмите за депониране, фирмите за компостиране и фирмите за разделно събиране, при съпоставяне на които да може се прецени има ли средства за възлагане на нови дейности в този смисъл;

 6. Цитираното в договорите Комплексно разрешително съдържа точка, съгласно която всяка година трябва да се прави геодезическо заснемане на депонираните битови отпадъци за годината. В този смисъл, ако такова ежегодно геодезическо заснемане е изготвено, отговаря ли същото на количеството битови отпадъци или има превишение и съответно с колко процента? Също така, моля да бъде предоставено геодезическо заснемане, в случай, че такова е изготвено;

 7. На каква стойност са натрупаните по сметките на РИОСВ – Смолян отчисления;

 8. По неофициална информация капацитета на депо „Теклен дол“ е изчерпан, а по изготвения 2005-2006г. проект капацитета на депото е 30 г. без сепариране, което води до извода, че не е упражнен необходимия контрол от отговорните институции. В случай, че такъв контрол е упражнен, да се предоставят протоколи или други документи, отразяващи резултатите от същия;

 9. Средствата, предвидени по проекто-договора за новата обществена поръчка заложени ли са в използваната план-сметка от 2019г., тъй като няма приета нова такава и от къде се предвижда да дойдат същите, респективно това ще доведе ли до увеличение на такса битови отпадъци, облагаща данъкоплатците на община Смолян?

 10. Изпълнява ли се Графикът за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, посочен в сайта на Община Смолян. Как се контролира дейността и от кое лице?

 11. Има ли наложени санкции на фирмите, които имат сключени договори с Община Смолян за неизпълнение на дейностите по сметопочистване, сметоизвозване, депониране, компостиране и сепариране на отпадъци? Ако има, моля да информирате жителите на Община Смолян, конкретно по кои договори, кога са санкционирани и с какви суми?

За коментар по темата потърсихме и Председателят на ОбС Смолян - Ангел Безергянов.

"Сесията е свикана в сроковете, които дава Закона, не е свикана нарочно на тази дата. Ако искането беше входирано в понеделник, то тогава тя щеше да бъде насрочена за 17-ти юли и нямаше да има никакъв проблем. Още повече,че нищо спешно и срочно не налагаше нейното провеждане. Част от общинските съветници изразиха мнение, че датата и часът са им удобни, а който е решил да присъства на сесията е дошъл. Всеки си е приоритизирал нещата и дори сесията да беше в друг ден, резултатът щеше да е същият", коментира за Smolyannews.com Ангел Безергянов. Той изрази мнение, чe въпреки обществената значимост на въпроса, разглеждането му можеше да бъде включено, като точка в редовна сесия на ОбС - Смолян . Той посочи още, че Общинският съвет не може да упълномощава кметът на Общината да организира и провежда обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки, това е негов прерогатив, а може само да препоръчва", каза председателят на Общинския съвет. Безергянов заключи, че искането внесено от страна на областният управител за провеждане на извънредна сесия по тази тема съдържа общи формулировки и няма обоснована конкретика.

Вирни се горе