Стефан Сабрутев: Държавата ще подпомогне на всички пострадали общини

Стефан Сабрутев: Държавата ще подпомогне на всички пострадали общини

16 населени места все още са без ток в област Смолян към 12.00 часа днес. В община Девин остава затворен пътя за Триград. Там се допускат само автомобили, които превозват хранителни продукти и медицински персонал. Преминаването там е изключително опасно. В Триград все още не е възстановено водоподаването , подобна авария има в с Ягодина, работи се. Очакванията са днес до края на деня да бъдат отстранени авариите.

Община Неделино отмени бедственото положение в 15.00 часа днес.

„Изготвяме справки за Министерски съвет. До снощи сме подали справка за извършени вече дейности, които трябва да се разплатят на стойност на над 380 хил.лв. Днес общините ще прецезират и подават справки за останалите подобекти. Най-вероятно ще са необходими над 4 млн. лв. за тези дейности, които са спешни за извършване. Останалите, които търпят отлагане в краткосрочен план до пролетта, защото и зимата трудно може да се работи, ще ги подадем в трета справка“, каза областният управител Стефан Сабрутев.

„Моите очаквания са, че държавата ще подпомогне всички пострадали общини и ще покрие поетапно всички разходи, които се правят в момента и тези, които тепърва трябва да се направят за възстановяване от бедствието, което засегна областта“, каза областният управител.

Стефан Сабрутев каза още, че зам.-министър Лазар Лазаров, който е представител на МТСП в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, е съобщил, че ще има връщане на пари за някои неусвоени обекти и една част от тях ще бъдат насочени за разплащане към Смолянска област. „Това е единият инструмент за подпомагане, а другият-чрез Министерство на финансите с постановление. Контролът, който ще се упражнява ще бъде стриктен. Експерти на Министерски съвет ще посетят всички обекти с по-големи стойности за прецезиране и преглед на документацията“, каза още Сабрутев.

Вирни се горе