Статистиката: Приходите от нощувки в област Смолян през февруари 2024г. са 9 339.6 хил. лв.

Статистиката: Приходите от нощувки в област Смолян през февруари 2024г. са 9 339.6 хил. лв.

През февруари 2024 г. в област Смолян са функционирали 191 места за настаняване с 10 и повече легла, от които 81 са хотели и 110 - други места за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за краткосрочно настаняване). Броят на стаите в тях е 4 233, а на леглата - 9 166. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 0.5%, а леглата в тях - с 3.5%. Спрямо февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.5%, а леглата в тях - с 4.3%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 135 877, като 102 160 (75.2%) от тях са от български граждани, а 33 717 (24.8%) - от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през февруари 2024 г. реализираните нощувки намаляват с 1.1%, а в сравнение с предходния месец - нарастват с 32.1%.

През февруари 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 54.2% от нощувките на чужди граждани и 41.8% - на български. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 40.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.6% - на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.7 и 19.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2024 г. намаляват с 2.2% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достигат 40 504. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 3.4. От всички пренощували лица 82.1% са български и са реализирали средно по 3.1 нощувки. От тях 41.5% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужди граждани са 7 231, като 53.3% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през февруари 2024 г. са пренощували 80.5% от всички лица, посетили област Смолян.

Най-много чужди граждани, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през февруари 2024 г., са граждани на Румъния - 29.9%, Турция - 15.9%, и Обединено кралство - 15.0%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2024 г. е 51.3%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 77.7%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 49.3% и с 1 и 2 звезди - 27.7%. Заетостта на леглата нараства с 13.4 процентни пункта спрямо месец януари 2024 година. В сравнение със същия месец на предходната година, през февруари 2024 г., заетостта на леглата в местата за настаняване намалява с 0.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през февруари 2024 година са 9 339.6 хил. лв. - от българските граждани са 6 686.4 хил. лв., а от чуждите 2 653.2 хил. лева. В сравнение с февруари 2023 г. приходите от български граждани се увеличават с 16.6%, а тези от чужди граждани - с 6.9%. В хотелите са постъпили 87.6% от общите приходи на областта.

Вирни се горе