Стартират реални действия за проектиране на скоростна пътна връзка Пловдив – Смолян – Рудозем

Стартират реални действия за проектиране на скоростна пътна връзка Пловдив – Смолян – Рудозем

На аргументирано писмо от областния управител Захари Сираков е получен отговор от министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, че област Смолян е включена в Стратегията за развитие на пътната инфраструктура на България до 2030 г. Със съвместна Заповед № РД-02-14-1051/11.10.2023 г./№ РД-08-556/11.10.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията е създадена междуведомствена работна група, която има за задача да изготви проект на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България и средносрочна оперативна програма за изпълнението ѝ за периода 2023 – 2030 г. Срокът за изготвянето на проекта е 14.02.2024 г. С това стартират реални действия за проектиране на скоростна пътна връзка Пловдив – Смолян – Рудозем. Целта е новоизграденият пътен участък да поеме увеличаващото се натоварване, особено тежкотоварния трафик, да се подобрят елементите на пътя, свързани с безопасността на движението и гарантиране на надеждна транспортна свързаност през ГКПП „Рудозем – Ксанти“.

Проектирането и изграждането на скоростна пътна връзка Пловдив – Смолян – Рудозем, като част от разширената TEN-T мрежа, е изключително важно за развитието на икономиката на региона и преодоляването на демографската криза. Област Смолян е единствената в страната без първокласен път или автомагистрала, както и без железопътна линия, което затруднява привличането на инвеститори и развитието на частния бизнес, водещо до високи нива на безработица, ниско заплащане на труда и миграция на населението. Особено важно е и осигуряването на добра транспортна мрежа по направленията, свързани с трансграничните преходи, и направленията, които обслужват труднодостъпни населени места.

Вирни се горе