Стартираха традиционните акции на полицията по безопасност на движението през летните месеци

Стартираха традиционните акции на полицията по безопасност на движението през летните месеци

През летните месеци е предвидено изпълнението на традиционните кампании на МВР - „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ и „Безопасно лято“.

Традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ е в ход и ще продължи до края на месец август.

Целта ѝ е по време на лятната ваканция да се обезпечи сигурността на децата като различни участници в движението. В ОДМВР-Смолян е създадена организация за провеждането на специализирани полицейски операции, които ще са насочени към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца-водачи, управление на МПС от неправоспособни водачи особено лица до 18 г., както и контрол над използването на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.

При установяване на водачи на велосипеди (над 12 г.), които управляват пътни превозни средства по тротоари или пешеходни пътеки, както и при други установени нарушения на ЗДвП от деца, ще се прилага ЗДвП при спазване разпоредбите на чл. 26 от Закона за административните нарушения и наказания.

Създадена е организация за взаимодействие с органите на „Автомобилна администрация“, РУО и училищните ръководства за планиране на съвместни действия за осигуряване безопасността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци.

Ще се извършват инструктажи на водачите и ще се проверява за недопускане управлението на автобуси от водачи, употребили алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози водачи. Ще бъдат извършвани проверки на техническата изправност на автобусите, с които ще се провеждат екскурзиите. При установяване на нарушения незабавно ще се предприемат съответните законови мерки. Действията по контрола и проверките ще бъдат координирани между органите на различните институции.

Служителите от Пътна полиция ще извършват проверки за установяване на собствениците на мотопеди и мотоциклети в малките населени места, ще съставят полицейски разпореждания по чл.64 от ЗМВР с цел да не се допуска предоставянето за управление на МПС на неправоспособни водачи, в т.ч. на малолетни или непълнолетни.

До 15.09.2024 г. ще се проведе и традиционната акция на полицията „Безопасно лято“.

В този период в дните петък и събота от 14:00 ч. до 21:00 ч. и според интензивността на трафика ще се организира подпомагане на движението.

Вирни се горе